”Pienituloiset ammattikoulu- ja lukio-opiskelijat saavat lisätuen koulukirjoihin ja varusteisiin”, kertoo Tulikukka de Fresnes uutisessaan ”Opiskelijat koulukirjarahasta: oikea askel, mutta ei kata kuluja – Katso, ketkä saavat 46 euron tuet” (yle.fi 12.4.2018). Oppimateriaalilisää eli ns. koulukirjarahaa saavat yksin asuvat 16- ja 17-vuotiaat sekä vanhempiensa luona asuvat alle 20-vuotiaat, jos heidän vanhempansa yhteenlasketut tulot ovat alle 40950 euroa vuodessa.

 

Koska lukion kustannukset tietokoneen hinnan mukaan ottaen voivat olla jopa noin 2500 euroa, tulisi mielestäni oppimateriaalilisän kokoa huomattavasti kasvattaa. Yksi kurssikirjakin voi maksaa melkein 30 euroa, jolloin 46 euroa on mitätön summa verrattuna siihen mitä yhden jakson kirjoihin kuluu. Tässä voitaisiin säästää tekemällä kirjoista tai osasta niiden sisällöstä sähköisiä versioita, joita lukiot voisivat jakaa pienemmällä hinnalla tai joissain tilanteissa jopa maksutta. Hallituksella on kuitenkin jo harkinnassa tulisiko vanhempien korkeiden tulojen vaikuttaa toisella asteella opiskelevan 17-vuotiaan opintotukeen. On myös useita muita tapoja miten voitaisiin vähentää toisen asteen kuluja, mutta suurin osa näistä on vain hallituksen päätettävissä. Uskon kuitenkin että toisen asteen opiskelusta saadaan täysin maksuton parin seuraavan vuosikymmenen aikana.

 

https://yle.fi/uutiset/3-10156621