Helsingin sanomissa 17.4.2018 julkaistiin uutinen, jossa käsitellään tyttöjen ja poikien oppimistulosten eroja. Uutisessa kerrottiin Hiidenkiven peruskoulun erilaisesta opetustavasta, joka motivoi poikiakin oppimaan. Neljän hengen sekaryhmät, toiminnallinen ja oma-aloitteinen opiskelu sekä monipuolinen arviointi ovat keinoja kannustaa poikia.  

 

Mielestäni Hiidenkiven peruskoulun erilainen opetustapa kuulostaa hyvältä. Muissakin kouluissa voitaisiin kokeilla tätä. En ole kuitenkaan varma, että sopivatko 90 minuutin oppitunnit alakoululaisille.  

 

Uutisessa mietitään, että miksi tytöt saavat poikia useammin parempia numeroita? Mielestäni ei pidä kuitenkaan unohtaa, että myös monet pojat saavat hyviä numeroita. Sekä on myös tyttöjä, jotka ovat kiinnostuneet jostain muusta kuin koulunkäynnistä.  

 

Esille on noussut kysymys, että suositaanko tyttöjä koulussa? Opettajilla on toki velvollisuus kohdella kaikkia oppilaita tasavertaisesti. Silti suosiminen on kiinni opettajasta. On joitain opettajia, jotka huomaamattaan saattavat pitää tyttöjä automaattisesti tunnollisempina oppilaina. Mielestäni suurin osa opettajista kuitenkin kohtelevat tyttöjä ja poikia tasapuolisesti.