Helsingin Sanomien uutisessa ”Ammattikorkeakouluihin haetaan vilpillä sisään Helsingissä, helposti – ”Koe mittaa enemmänkin kykyä olla epärehellinen kuin oikeaa osaamista” ” (20.4.2018) kerrotaan ammattikorkeakouluihin hakijoista, jotka ovat käyttäneet vilppiä esivalintakokeessa. Vilppiä on käytetty, koska hakijat ovat kokeneet esivalintakokeen liian haastavaksi.

Mielestäni vilpin käyttäminen ei ole oikein, vaikka hakijat esittävät hyviä syitä siihen. Hakijat kertovat, että kokeessa ei pääse osoittamaan omaa soveltuvuutta alalle. Huijaaminen vähentää kuitenkin entistä enemmän muiden hakijoiden mahdollisuuksia päästä eteenpäin kokeesta. On epäreilua, että alalle sopivat hakijat eivät välttämättä pääse esivalintakoetta pidemmälle.

On väärin, että huijaamista on katsottu läpi sormien. Esivalintakoe olisi jo pitänyt muuttaa tehtäväksi valvotussa ympäristössä. Tällaista esivalintakoetta ei olisi alun perinkään pitänyt ottaa käyttöön, sillä vilpin mahdollisuus tiedostettiin jo silloin.

Esivalintakokeesta olisi voinut esimerkiksi periä maksua hakijoilta, jotta olisi saatu rahat järjestää kunnollinen esivalintakoe. Kokeeseen pitäisi myös tehdä muutoksia, että koe olisi sopivan haastava eikä liian vaikea. Vilpin käyttäminen voitaisiin estää tekemällä koe valvotussa ympäristössä, johon ollaankin siirtymässä.