Päivi Ojanperän kirjoitti Kalevaan uutisen, "Piikkipakko hiertää hoitoalalla- sairaanhoitaja kyseenalaistaa influenssarokotteen tarpeellisuuden. Uutisessa kerrotaan uudesta tartuntalaista, jonka mukaan riskiryhmien parissa työskentelevillä pitäisi olla mahdollisimman kattava rokotussuoja. Laissa ei suoranaisesti sanota, että pitäisi ottaa rokotteet silti joitain sairaanhoitajia on uhattu irtisanoa, jos ei rokotusta ota.  
Itse en ole sen kannalla, että voisi irtisanoa sillä perustella, että ei ole ottanut rokotetta. Hoitoalalla työskentelevillä pitää tietenkin olla selvänä tartuntatautien riskeistä, mutta mielestäni rokotukset saisi itse valita ottaako vaiko ei. Laissakaan ei ole mitään määräyksiä rokotuspakosta. Jos ihminen pitää turhana tai on jotain huonoja kokemuksia rokotuksista, pitäisi olla oikeus olla ottamatta rokotteita.  
Mielestäni tätä uutta tartuntatautilakia pitäisi muokata selkeämmäksi. Kaikki eivät selvästikään ole täysin ymmärtänyt uutta lakia.  Työnantajien ja työntekijöiden välillä pitäisi olla yhdessä päätetty ratkaisu rokotus pakosta. Irtisanomisella uhkailu ei ole ratkaisu tähän asiaan. 
 
Lähde: Kaleva- Pikkipakko hierää hoitoalalla- sairaanhoitaja kyseenalaistaa influenssarokotteen tarpeellisuuden 11.4.2018