Kalevassa (11.4.2018) julkaistiin uutinenjoka käsittelee hoitoalan piikkipakkoaUutisessa kerrotaan uudesta tartuntatautilaistajoka edellyttääettä riskiryhmien parissa työskentelevillä olisi mahdollisimman kattava rokotussuoja. Vaikka laissa ei suoranaisesti mainita pakosta ottaa rokotuksia, on joitakin työntekijöitä uhattu irtisanomisillajos rokotuksia ei ota. 

 

Mielestäni irtisanominen työstä rokotuksen ottamattomuuden vuoksi on tarpeetonta. Etenkin sen vuoksiettä laissa mitään pakkoa ei ole. Vaikkakin hoitoalan työntekijöiden tulisi tietää riskit tartuntasairauksistapitäisi rokotukset silti olla jokaisen itse päätettävissäEsimerkiksi jos henkilöllä on huonoja kokemuksia rokotuksistavoi hän päättää olla ottamatta niitäMielestäni pätee sama sääntö, jos henkilö yleisesti katsoo esimerkiksi uskonnonsa vuoksi pärjääväänsä ilman rokotuksia. Mikä ikinä se syy rokotuksen ottamattomuudelleei ketään tarvitsisi mielestäni irtisanoaJokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan. 

 

Laki on selvästikin vielä jossain työpaikoissa väärinymmärrettymutta tämä tulee luultavasti muuttumaanjos keskustelua aiheesta syntyy enemmän työntekijöiden ja työnantajien välilläMielestäni irtisanomis-ongelma voitaisiin ratkaista parhaiten puhumalla asiasta.