Taneli Kärki käsittelee uutisessaan "Nuorten valtakunnallista harrastuspassia valmistellaan ministeriössä-Kempeleessä vireillä harrastusseteli"(Kaleva, 24.4.2018) hanketta, jonka ideana on taata jokaiselle nuorelle mielekäs harrastus. Hankkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriö, jossa valmistellaan valtakunnallista mobiilipohjaista harrastuspassia. Myös Kempeleessä on kehitteillä samankaltainen harrastusseteli.

 

Harrastaminen tukee lasten ja nuorten niin motorista, psyykkistä kuin sosiaalista kehitystä. Mielestäni nuorten harrastusten tukeminen on ehdottoman tärkeää, koska nuoren harrastaessa jotain itselleen mielekästä nuori oppii samalla tärkeitä taitoja. Opituista taidoista on hyötyä myös myöhemmin työelämässä. Harrastusten maksut ovat monia satoja ja jopa tuhansia euroja vuodessa. Kaikissa perheissä ei ole varaa maksaa harrastuksia joka kuukausi tai vuosi, varsinkaan perheissä joissa lapsia on enemmän tai joissa raha on tiukassa.

 

Harrastuspassin ja setelin idea on pohjimmiltaan hyvä, mutta niiden sisältämä vuosittainen summa olisi aivan liian pieni. Uutisessa ilmoitettiin harrastussetelin arvoksi noin 150€-200€, joten harrastusseteli ei millään riittäisi takamaan edes murto-osaa harrastusten maksuista. Harrastuspassi tai seteli ei siis välttämättä lisäisi nuorten mahdollisuutta harrastaa itselleen mieluista lajia. Esimerkiksi kilpatasolla harrastavan jääkiekkoilijan vuosimaksuihin menee noin 3000€ eli setelin käytön jälkeen hinnaksi jäisi silti n.2800€ vuodessa.

 

Mielestäni nuorten ja lasten harrastusten tukemiseen pitäisi keksiä jokin toinen keino ja keskittyä erityisesti vähävaraisten perheiden lapsiin.  Olisi tärkeää saada helpotettua esimerkiksi kulkemisesta tulevia kuluja. Kulkemisesta tulevat kulut saattavat tulla yllättävän kalliiksi, jos paikasta toiseen siirtymiseen joudutaan käyttämään julkista liikennettä. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus harrastamiseen, mutta harrastusseteli tai passi ei välttämättä ole oikea ratkaisu sen mahdollistamiseen.