Kalevassa 11.4.2018 ilmestynyt Päivi Ojanperän kirjoittamassa uutisessa "Piikkipakko hiertää hoitoalalla – sairaanhoitaja kyseenalaistaa influenssarokotteen tarpeellisuuden" kerrotaan tartuntatautilain muutoksesta, jonka mukaan riskiryhmien kanssa työskentelevillä hoitajilla tulisi olla mahdollisimman laaja rokotesuoja. Osa hoitajista on kuitenkin kieltäytynyt ottamasta rokotteita, mikä on johtanut uhkailuun potkuilla, mikäli työntekijä ei ota vaadittuja rokotteita. 

 

Mielestäni influenssarokotteen pakollisuus terveysalalla on looginen asia, sillä näin pystytään vähentämän tartuntojen määrä eri hoitolaitoksilla. Siitä johtuen mielestäni on hiukan outoa, miten terveysalalla työskentelevä kieltäytyy ottamasta rokotteita, vaikka henkilö itse todennäköisesti tietää kuinka tärkeätä se on. Esimerkiksi, jos hoitaja tartuttaisi potilaan, jolla on jo valmiiksi heikko puolustuskyky, vain sen takia, ettei itse ole ottanut rokotetta, laskisi terveydenhuollon luotettavuus. Mielestäni ymmärrettävää on kuitenkin se, etteivät rokotteista kieltäytyneet ole hyväksyneet rokottamattomien työntekijöiden uhkailua potkuilla, sillä uskoisin, että tällaiseen tilanteeseen on niin työntekijän kuin työnantajankin kannalta järkevämpiä ratkaisuja kuin potkujen antaminen. Silti mielestäni terveysalalla työskentelevillä olisi hyvä olla kattava rokotussuoja, koska se olisi potilaiden kannalta parasta, sillä heidän terveyden kuuluisi olla tärkeintä.