Juha Sipilän johtaman Keskustapuolueen suunnitelma oli lopettaa kivihiilen käyttö vuoteen 2029 mennessä. Asiaa ajettiin eteen päin lakimuutoksella. Kuitenkin Helsingin kannalta tämä hanke on vaikea, sillä tällä hetkellä yli puolet Helsingin kaukolämmöstä saadaan kivihiilestä. 

 

Ylen uutisessa (23.4.2018) kerrotaan, että Helsingin hanke oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2050, mutta aikaa on kiristetty monella vuodella. Energiayhtiö Helen Oy on suunnitellut kivihiilituotantovoimaloiden tilalle biolämpölaitoksia. Uudet voimalat tuottavat uusiutuvaa kaukolämpöä, eli ne eivät käyttäisi uusiutumattomia luonnonvaroja, mikä on hyvä asia ympäristön kannalta. Hanasaaren hiilivoimalan tilalle on suunnitteilla kolme pienempää biomassan polttolaitosta. Mielestäni uusiutumattomia luonnonvaroja on käytettävä säästeliäästi ja harkiten, sillä ne vähenevät koko ajan. Uusiutuvia luonnonvaroja käyttämällä voidaan pidentää uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyttä tuleville sukupolville. Luonnonvaroja olisi hyvä riittää vielä monen sukupolven ajaksi, jotta elämä maapallolla olisi edullista.