Tulikukka de Fresnesin kirjoittamassa uutisessa (yle 12.4.2018) kerrotaan pienituloisten opiskelijoiden saamasta 45 euron tuesta. Uutisen mukaan oppimateriaalilisän saavat yksin asuvat 16- ja 17- vuotiaat ja vanhempiensa luona asuvat alle 20-vuotiaat, joiden vanhempien tulot ovat alle 40 950.  

 

Oppimateriaaliraha uutisen mukaan on 45 euroa, mutta uutisessa ei mainita onko tuki 45 euroa kuukaudessa vai onko se ainoastaan 45 euroa. Luulisin, että tuki maksettaisiin joka kuukausi. Jos tuki olisi vain 45 euroa siinä ei mielestäni olisi järkeä, sillä uutisen mukaan esimerkiksi lukio-opiskelu maksaa noin 2500 euroa. Tuen ollessa 45 euroa kuukaudessa, tuki on mielestäni järkevä, sillä se kattaisi aika ison opiskelijan kuluista.  

 

Uutisen lopussa mainitaan, että tavoitteena on saada toisen asteen koulutus täysin maksuttomaksi. Aiheesta on jo tehty kansalaisaloite, joka on kerännyt jo eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä. Opiskelijoiden kannalta maksuton koulutus olisi aivan mahtava asia. En kuitenkaan usko, että aihe hyväksytään eduskunnassa, sillä maksuton koulutus aiheuttaisi suuria kuluja yhteiskunnalle.