Valitsemani uutinen "OYSin päivystyksen toiminta tarkastetaan - hoitajien mukaan potilasturvallisuus on vaarassa pelon ilmapiirin vuoksi" on julkaistu Kalevassa 15.4.2018. Uutinen käsittelee sitä, että OYSin henkilökunnan mielestä sairaalassa on huono johto ja toimintahaluttomat esimiehet, joiden takia työntekijät ovat uupuneita ja pitävät pitkiä sairaslomia, mikä aiheuttaa pelkoa potilaiden turvallisuudesta. 

 

Uutisen mukaan aluehallinto on päättänyt tehdä tarkastuskäynnin yksikköön, joka on mielestäni tärkeää, sillä kyseessä voi olla OYSin potilaiden henkien vaarantaminen. On hyvä, että asiaan puututaan, koska henkilökunta on tuskin tehnyt valituksia sairaalan johdosta turhaan. 

 

OYSin työntekijöiden mukaan uusia työntekijöitä ei nykyään perehdytetä tarpeeksi uuteen työhön, eivätkä esimiehet tee asialle eteen mitään vaikka asiasta on valitettu ja tämä aiheuttaa sairaanhoitajien keskuudessa pelkoa potilaiden turvallisuudesta. Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että uusia työntekijöitä perehdytetään perusteellisesti uuteen työhön, jotta sairaanhoito piirissä ei olisi turhaa pelkoa. Uutisen mukaan henkilöresursseja on liian vähän, eivätkä uudet hoitajat välttämättä osaa käyttää työssä tarvittavia laitteita, sillä heitä ei ehditä perehdyttää työhön. Mielestäni perehdyttämiseen pitäisi järjestää aikaa ja siihen tulisi panostaa, jotta hoitajat osaisivat hoitaa työnsä. 

 

Mielestäni uutinen käsittelee tärkeää asiaa, johon on tultava muutos ja henkilökunnan mielipiteet tulisi alkaa ottamaan paremmin huomioon ja johtokunnan tulisi puuttua asioihin.