Julkaistu Ylen uutisissa 17.4.2018, Mikko Laine kirjoittaa Espoolaisesta Kaitaan koulusta, jossa oli menossa lukemiseen painottunut ilmiöviikko. Ilmiöviikon aikana ei ollut normaaleja oppitunteja. Alun kankeuden jälkeen oppilaatkin innostuivat lukemaan erilaisia kirjoja.

Pitäisikö sitten joka koulussa painottaa enemmän lukemiseen?

Lukemiseen kannattaisi panostaa kouluissa enemmän. Kouluissa ei enää lueta paljon kirjoja ja se voi alkaa näkymään jo lukutaidon heikkenemisenä. Mielestäni olisi hyvä, jos jokaisessa koulussa olisi ainakin kerran viikossa lukemiseen painottunut tunti. Toisaalta lukuinto on nuorilla yleensä alhainen, joten erilaiset häiriötekijät, kuten puhelin täytyisi poistaa lukemisen ajaksi. Lukeminen on hyödyllistä, sillä se kasvattaa sanavarastoa ja sivistää ihmistä. Lukuinnon rappeutuminen on ollut paljon esillä nykypäivänä, koska nuoret eivät enään lue vapaa-ajalla. Tähän pitäisi tulla muutos, jos kouluissa luettaisiin enemmän, sillä voisi kasvattaa nuorten lukemisen määrää ja tällä tavalla ehkäistä lukutaidon heikkenemistä.